Rosikon press

Twój koszyk jest pusty
Marek Gałęzowski

Marek Gałęzowski

Marek Gałęzowski (ur. 1972), dr hab., historyk i politolog, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2003 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych UJ w zakresie historii. W latach 2004–2008 pracował w Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 2008–2016 w Biurze Edukacji Publicznej IPN (na stanowisku głównego specjalisty). Od X 2009 do IV 2012 pełnił funkcję zastępcy dyrektora BEP IPN ds. naukowych, m.in. koordynował badania nad II wojną światową.

We IX 2014 uchwałą Rady Naukowej Instytutu Studiów Politycznych PAN uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce na podstawie monografii Przeciw dwóm zaborcom. Konspiracja piłsudczykowska w kraju w latach 1939–1947 (2013). Praca uzyskała pierwszą nagrodę w Konkursie Historycznym Fundacji Jadwigi Chylińskiej za najlepszą książkę w kategoria monografia poświęcona pierwszej konspiracji, ponadto była nominowana m.in. do Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego oraz do Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza.

Jest również autorem kilku innych książek, m.in.: Wzór piłsudczyka. Wacław Lipiński 1896–1949. Żołnierz, historyk, działacz polityczny (2001), Wierni Polsce. Ludzie konspiracji piłsudczykowskiej 1939-1947 (2005), za którą otrzymał nagrodę specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, współautorem albumu Gdy Wódz odchodził w wieczność... (2005, wspólnie z Andrzejem Przewoźnikiem), poświęconego uroczystościom żałobnym po śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego, Na wzór Berka Joselewicza. Żołnierze i oficerowie pochodzenia żydowskiego w Legionach Polskich, 2010 (nagroda Pro Memoria Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa za książkę historyczną roku). Opublikował wiele artykułów, biogramów, recenzji, opracowań dokumentów, opracował wspomnienia Ferdynanda Goetla Czasy wojny (z przedmową Władysława Bartoszewskiego) (2005). Stały współpracownik miesięcznika Historia Do Rzeczy i współautor kolekcji 40 tomów Szlak Andersa.

Obecnie jest profesorem Uczelni Łazarskiego (od IX 2015) oraz pracownikiem Biura Edukacji Narodowej IPN.

Książki autora

Tom 12 Ewakuacja z nieludzkiej... Marek Gałęzowski 4,78€ do koszyka
Dział: Kolekcje

24 marca 1942 roku rozpoczął się pierwszy etap ewakuacji Armii Andersa z ZSRS. Opuszczali nieludzką ziemię nie sami, lecz z kobietami i dziećmi. W ciągu 10 dni przez morze Kaspijskie z Kresnowodzka dotarli do... // więcej

Tom 13 Polskie sieroty Marek Gałęzowski 4,78€ do koszyka
Dział: Kolekcje

"Nas zabrali z Polski do Rosji za to, że tatuś był dobrym Polakiem!” Oznacza to tysiące ofiar bezprzykładnej kaźni, wykonanej na nieznanej liczbie dzieci polskich zesłańców. Nadzieja na zakończenie gehenny... // więcej

Tom 15 Polacy w Ziemi Obiecanej Marek Gałęzowski 4,78€ do koszyka
Dział: Kolekcje

  Wyszli z „nieludzkiej ziemi” sowieckiej jak Żydzi z niewoli egipskiej. W drodze do ziemi obiecanej, pokonali morze oraz rozległe tereny Persji i Mezopotamii i oto w połowie lata 1943 roku znaleźli się w... // więcej

Tom 17 Na front! Marek Gałęzowski 4,78€ do koszyka
Dział: Kolekcje

Ostateczna decyzja o skierowaniu 2 Korpusu na front włoski zapadła 7 grudnia 1943 r. Jak pisze w  Szlaku nadziei  Norman Davies: „Przez ponad dwa lata przywódcy alianccy obawiali się wysyłania transportowców z... // więcej

Tom 18 Zielony Talizman Marek Gałęzowski 4,78€ do koszyka
Dział: Kolekcje

Nieznana historia polskiej kompanii Komandosów!  W tomie przedstawiono dzieje samodzielnej Kompanii Commando upamiętniające czyny tej wyjątkowej w historii Polskich Sił Zbrojnych formacji. Historia polskich... // więcej

Tom 3 Cios w plecy Marek Gałęzowski 4,78€ do koszyka
Dział: Kolekcje

W 17 dniu wojny rozpoczętej 1 września 1939 r., władze ZSRS, dokonały napaści na Polskę, łamiąc wszystkie zawarte w okresie międzywojennym porozumienia dyplomatyczne. Atak był skutkiem postanowień tajnego protokołu... // więcej

Tom 5 Zbrodnia Katyńska Marek Gałęzowski 4,78€ do koszyka
Dział: Kolekcje

„Tu każdy umierał długie minuty, każdy zastrzelony był indywidualnie, każdy czekał swojej kolejki, każdy wleczony był na brzeg grobu; tysiące za tysiącem“.  Kwiat armii i inteligencji polskiej uwięziony w... // więcej

Tom 6 Do łagru, w step i tajgę Marek Gałęzowski 4,78€ do koszyka
Dział: Kolekcje

W grudniu 1939 r. Rozpoczęły się aresztowania wymierzone w przedstawicieli elit, obejmujące swym zasięgiem wszystkich, którzy odgrywali przed wojną jakąkolwiek rolę w życiu publicznym. Ofiarami aresztowań i deportacji padły... // więcej

Tom 9 Polacy! Wici! Marek Gałęzowski 4,78€ do koszyka
Dział: Kolekcje

Mimo przeszkód stawianych w totalitarnym kraju, trwających: szykan, chorób, chronicznego niedożywienia, ciężkiego położenia żołnierzy i jeszcze trudniejszego ludności cywilnej, Armia Polska rozwijała się i w połowie... // więcej